A24 „I am a volunteer in my home 3” Energy Classes  theoretical approaches given by specialists from recycling companies / Poland

Erasmus+ SP1

3 grudnia 2018 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie brali udział w warsztatach pt.: „Odnawialne źródła energii – moda, czy przyszłość Ziemi?” w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku w związku z realizacją projektu Erasmus+ „Cycling on nature’s wheels”.

Podczas zajęć dowiedzieli się co to są energie odnawialne, dlaczego ludzie poszukują odnawialnych źródeł energii. Poznali sposoby pozyskiwania energii ze Słońca, wiatru, wody, wnętrza Ziemi i biomasy. Dowiedzieli się również jakie są źródła produkcji elektryczności na świecie oraz poznali wady i zalety różnych źródeł energii.

Po zajęciach odbyło się ognisko, a następnie grupa odwiedziła papugarnię.

Szkolny koordynator programu Erasmus+,

Jakub Czyż.

Erasmus+ SP1 on workshops

On January 8, 2019, students from class 6b SP1 Grajewo, took part in the workshop „Sustainable development”, in connection with the implementation of the Erasmus + project „Cycling on nature’s wheels”. Classes were held at the Ecological Education Center in Ełk. During them, they learned that communication requires the activity and commitment of all participants in the communication process, they understand how people feel who have difficulties in communicating with others and have expressed their readiness to create a space that is conducive to effective communication to themselves and other people. In addition, they got to know the geopolitical situation of the Rwandan people more closely and could compare their living conditions with their own. They learned what environmental protection looks like in other countries around the world.
At the end, there was a bonfire at which students baked sausages and bread.